Informācija par uzņēmumu

 

Mērniecības firmā SIA “Galilejs” darbus veic sertificētas personas:

  • ģeodēziskie (tai skaitā topogrāfiskie) darbi: Juris Freimanis (sertifikāta numurs AC 000000004 derīgs līdz 2020. gada 20. decembrim)
  • zemes ierīcība: Egils Ozols (sertifikāta numurs AA000000060 derīgs līdz 2020. gada 6. decembrim) Juris Freimanis (sertifikāta numurs AA000000059 derīgs līdz 2020. gada 6. decembrim)
  • zemes kadastrālā uzmērīšana: Egils Ozols (sertifikāta numurs AB 000000051 derīgs līdz 2020. gada 6. decembrim)


                                MĒRNIECĪBA

ROBEŽU UZMĒRĪŠANA
ROBEŽPLĀNU IZGATAVOŠANA
DIGITĀLĀ TOPOGRĀFIJA
BŪVJU NOSPRAUŠANA
IZPILDSHĒMU IZGATAVOŠANA
KOORDINĒTO PUNKTU NOSPRAUŠANA DABĀ
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDE
DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDE

DARBA LAIKS

darbdienās: pl.9.00-18.00;
brīvdienās: piesakoties

ADRESE

Rīgas iela 13, Ogre, LV-5001, Latvija
Tālr.: 650 44626; fakss.: 650 44620
Mob.tālr.: 29195979
e-pasts: galilejs@galilejs.lv